ยินดีให้คำปรึกษาด้านการขนส่งสินค้าทุกชนิดไปพม่า นำเข้า - ส่งออก สินค้า ไทย - พม่า
บริการส่งของไปพม่า แบบ ด่วน ! Express
ระยะเวลาการจัดส่ง แบบด่วน 3-4 วัน จากกรุงเทพ 
ไม่จำกัด
บริการส่งสินค้าทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน และน้ำหนัก
Door to Door Service
มีบริการรับสินค้าจากต้นทาง ส่งตรงถึงมือผู้รับ ปลายทาง
บริการขนส่งด่วน Express ไปย่างกุ้ง พม่า
บริการขนส่งไปพม่า ต่อชิ้นแบบด่วน และเหมาคัน
บริการขนส่งสินค้าไปย่างกุ้ง ประเทศพม่า

บริษัท กรุงเทพทรัคเซ็นเตอร์ จำกัด

เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด วันที่ 7 เม.ย. 2549
ทะเบียนเลขที่ 0735549000826 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้ง รับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลากากร และการจัดระวาง การขนส่งทุกชนิด
ยินดีให้คำปรึกษาร่วมงานด้านการขนส่ง ไทย พม่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม