Express! บริการขนส่งด่วน ไทย-พม่า

  • บริการส่งสินค้าทุกชนิด ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ ไม่จำกัดจำนวน น้ำหนัก ขั้นต่ำในการส่งต่อครั้ง
  • ผู้ส่งสินค้าต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับปลายทาง อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง
  • ลูกค้าจัดส่งสินค้ามายังจุดรับสินค้า (นครปฐม, สาย 5) หรือ ให้รับสินค้าจากต้นทาง จนส่งถึงมือผู้รับปลายทาง
  • ถ้าลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการ BKK Transport นั้นหมายถึง ท่านได้ยอมรับทำความเข้าใจเงื่อนไขการขนส่งแล้ว
ขั้นตอนการให้บริการขนส่งพม่า