ให้เช่าพื้นที่ หรือร่วมลงทุนทำธุรกิจ ในประเทศพม่า

มีพื้นที่ให้ร่วมลงทุนทำธุรกิจ หรือจะเช่าที่ดิน ในเขตอุตสาหกรรม เมืองย่างกุ้ง เมียวดี ประเทศพม่า เหมาะสำหรับทำโรงงานผลิตสินค้าทุกชนิด

Myanmar