รถเกี่ยวนวดข้าวเล็กอเนกประสงค์

          สามารถเกี่ยวข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ได้  หรือจะเรียกว่า   “รถเกี่ยวข้าวจิ๋วแต่แจ๋ว”    เป็นเครื่องจักรเก็บเกี่ยว
นวดข้าวอเนกประสงค์ขนาดเล็กที่ได้มีการออกแบบมาอย่างลงตัว     และทดสอบการใช้งานมาเป็นเวลานานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการสำหรับแปลงนา   โครงสร้างแข็งแรงทนทาน มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย สะดวกต่อการดูแล
บำรุงรักษา ใช้เครื่องยนต์คูโบต้า รุ่น RT140 14 แรงม้า ที่ให้กำลังแรง แต่ประหยัดน้ำมัน จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร   เกี่ยวได้ทุกพื้นที่ ทุกสภาพข้าว  และถั่วต่าง ๆ ด้วยขนาดที่กะทัดรัด จึงเพิ่ม
ความคล่องตัวในการเก็บเกี่ยว

ประมวลภาพ

รูปแบบการทำงาน (5 IN 1 )

       ที่กล่าวไว้ว่า "จิ๋วแต่แจ๋วนั้น"  เพราะคุณสมบัติของรถเกี่ยวข้าวคันนี้สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ 
(5 IN 1) ซึ่งประกอบไปด้วย

ประมวลวีดีโอ

สามารถขอสินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยทางเกษตรกรสามารถร่วมตัวกันเพื่อขอสินเชื่อได้